ER WAS EENS....

een man met een rugzak vol verhalen.

Of beter gezegd: een rugzak vol met voorwerpen, 
die hem herinneren aan verhalen.
Steeds een ander verhaal
over hemzelf,
over u en jou,
over mensen van vroeger,
over mensen van straks.

Verhalen die waar gebeurd zijn,
verhalen die waar gebeurd kunnen zijn,
verhalen die misschien waar worden:
't is maar hoe je ze verstaat.

 Verhalen zijn er voor mensen,
die weten dat een verhaal vaak meer is
dan "zomaar" een verhaal. En voor mensen,
die willen beleven, dat
je meer hoort dan je hoort.

Verhalen zijn als een spiegel voor je ziel:
ze kunnen helen, inzicht geven,
Ze doen je lachen,
soms zelfs door je tranen heen;
ze laten je huilen,
soms zelfs door je lachen heen. 

Verhalen gaan over leuke dingen,
over moeilijke dingen,
over gekke dingen of over
spannende dingen.

Nieuwsgierig om dat eens te ervaren?
Of zomaar op zoek naar verhaalplezier?
 
Kijk dan rond op mijn website!